Sjukskrivning – en utförlig guide

08 april 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

Att bli sjukskriven kan vara en gråzon för många. Det är en period då man behöver ta hand om sin hälsa samtidigt som man måste hantera formaliteter kring sjukfrånvaro och försäkringssystemet. I denna artikel vägleder vi dig genom sjukskrivningsprocessen och de bidragande faktorer som är viktiga att ta i beaktande.

Vad innebär sjukskrivning?

Att få sjukpenning vid tillfällig oförmåga att arbeta på grund av sjukdom eller skada kallas för sjukskrivning. När en arbetstagare inte kan utföra sitt arbete som vanligt på grund av hälsoskäl, finns det regler och stödstrukturer för att säkerställa både ekonomiskt och rehabiliterande stöd från arbetsgivaren, försäkringskassan och andra instanser.

De första dagarna

När du känner dig så sjuk att du inte kan närvara på jobbet bör du snarast kontaktar din arbetsgivare för att anmäla din frånvaro. Enligt svensk lag har du rätt till sjuklön från arbetsgivaren från och med dag 2 till och med dag 14 i sjukperioden, där dag 1 är en karensdag. Läkarintyg behövs normalt sett från och med dag åtta om sjukfrånvaron varar så länge. Från och med dag 15, eller i vissa fall tidigare om arbetsgivaren så önskar, tar Försäkringskassan över och kan betala ut sjukpenning om du har rätt till detta. Kommunikation med både arbetsgivaren och Försäkringskassan är a och o då man behöver intyg och uppföljning för att processen ska fortskrida smidigt.

sjukskrivning

Läkarintyg och stöd

Från det att du behöver läkarintyg har du i uppgift att styrka din arbetsoförmåga på grund av sjukdom. Läkarintyg är ett viktigt dokument som skrivs av den behandlande läkaren och som beskriver ditt hälsotillstånd och den beräknade sjukskrivningstiden. Det är också viktigt för både din arbetsgivare och Försäkringskassan för vidare bedömning av ditt ärende. Det är också viktigt att veta att din arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar. Detta innebär att arbetsgivaren ska undersöka möjligheten att anpassa arbetet efter dina förutsättningar samt, om möjligt, erbjuda rehabiliteringsåtgärder. För att få ett fungerande stöd kan samarbetet mellan de olika aktörerna såsom arbetsgivare, sjukvård och försäkringsbolag bli avgörande för en snabb och hållbar återgång till arbetslivet. Regelbundna uppföljningar och dialog är grundläggande vid sjukskrivning.

Hur fungerar ersättningen?

Under sjukskrivningens gång är det också viktigt att förstå hur ekonomin påverkas. Som nämnt tidigare finns en sjuklön från arbetsgivaren för de första dagarna av sjukskrivning. Försäkringskassan utbetalar därefter sjukpenning som baseras på en ersättningsgrad av din inkomst. Sjukpenningen kan vara upp till max 80 % av din sjukpenningsgrundande inkomst. Maxtaket för sjukpenningen kan komma att förändras, därför är det viktigt att hålla dig uppdaterad om de aktuella villkoren via Försäkringskassans hemsida. Det är också relevant att veta om man har en kollektivavtalad sjukförsäkring genom arbetsgivaren som kan ge kompletterande ersättning. Vanligtvis finns det även möjlighet till sjukvårdsförsäkring som kan erbjuda snabbare tillgång till vård och behandling, vilket kan påskynda återhämtningsprocessen.

Tillbaka till arbetslivet

När du och din läkare bedömer att du kan börja arbeta igen, även om det är på deltid eller med anpassade arbetsuppgifter, är det viktigt att detta sker i samråd med din arbetsgivare. En successiv återgång till arbetslivet kan vara viktigt för din återhämtning. Under denna fas är det viktigt att kommunikationen med arbetsgivaren är transparent och kontinuerlig. Användandet av Arbetsförmedlingens resurser kan också vara av värde om ny sysselsättning blir aktuell.

Fler nyheter